Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55639
Title: Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Đức Hiển
Vũ, Hoàng Dương
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Môi trường biển
Kiểm soát ô nhiễm
Thổ chế pháp lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.11-19
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật hiện hành về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường biển (ONMTB) ở Việt Nam hiện nay, bài viết đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ONMTB, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55639
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.