Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5563
Title: Đánh giá của người dân địa phương về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Nguyễn, Thị Kiều Nhanh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, từ đó xác lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Núi Sam, thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang. Kết quả phân tích cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vũng tạị Núi Sam, thành phố Châu Đốc Tỉnh An Giang. Kết quả phân tích cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vũng tại Núi Sam: “sự phát triển kinh tế địa phương”, “tình trạng ô nhiễm môi trường”, “tình trạng an ninh trật tự”, “ sự hài lòng”, “ công tác quản lý của chính quyền địa phương”
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5563
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.