Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55705
Title: Thời điểm trong ngày dễ xảy ra đột quỵ não
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Đột quỵ não
Thời điểm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 650 .- Tr.24-25
Abstract: Đột quỵ não (stroke) là một tổn thương não xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Đột quỵ não xảy ra bất cứ lúc nào khi não bị thiếu máu. Tuy vậy, trong ngày có một số thời điểm dễ xảy ra đột quỵ, biết được điều đó để đề phòng đối với một số người có nguy cơ cao bị đột quỵ
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55705
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
635.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.