Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Hưởng-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.contributor.authorBùi, Xuân Biên-
dc.date.accessioned2021-06-22T03:27:26Z-
dc.date.available2021-06-22T03:27:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55750-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này xem xét lần đâu tiên vai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu mảng trong giai đoạn 2009-2015, nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động cải tiến và đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Một phát hiện quan trọng từ nghiên cứu của chúng tôi là bản chất của các khả năng sáng tạo và sự phối hợp có nguồn gốc trong việc phát triển có khả năng đổi mới sản phẩm hiện có và đổi mới quy trình, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì khả nâng tồn tại của doanh nghiệp. Tuy thế, chúng tôi thấy rằng đổi mới sản phẩm không có tác động đến giảm nguy cơ đóng cửa các hoạt động của SME ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.61-69-
dc.subjectCải tiếnvi_VN
dc.subjectKhả năng tồn tạivi_VN
dc.subjectSMEsvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleVai trò của hoạt động cải tiến đến khả năng tồn tại của SME tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.