Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55791
Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngà
Nguyễn, Tuấn Tú
Keywords: An toàn đường bộ
Bảo vệ hành lang
Biện pháp
Quản lý
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .-Tr.47-52
Abstract: Trong những năm qua công tác quản lý, bảo vệ công trình xây dựng và hành lang an toàn đường bộ đã được các cấp chính quyền, các ngành chức năng quan tâm chú trọng trên toàn quốc. Song, việc tái lấn chiếm, xây cất trái phép công trình trong hành lang an toàn đường bộ vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, tốn kém trong công tác giải phóng mặt bằng khi nâng cấp mở rộng công trình cầu đường. Chính vì thế nghiên cứu thực trạng, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đảm bảo hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) là rất cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả bước đầu đã đánh giá thực trạng công tác này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, xây dựng những phiếu khảo sát điều tra, sử dụng phần mềm xử lý số liệu thống kê để xác định được các yếu tố ảnh hưởng chính. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp, hoàn thiện công tác này có hiệu quả hơn không chỉ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn có ý nghĩa ứng dụng thực tế cho các tỉnh khác trên cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55791
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.