Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55795
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Luật giao thông đường bộ
Sự kiện công bố
Nghành giao thông vận tải
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .-Tr.61-64
Abstract: Luật giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua và đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký ban hành vào ngày 29/6/2001. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có luật về giao thông đường bộ, thay thế Nghị định số 36/CP-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 29/5/1995.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55795
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.