Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55797
Title: Khu mới Hùng An: Tiếp nhận chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh
Authors: Nguyễn, Thị Hà Phương
Keywords: Khu kinh tế Hùng An
Trung Quốc
Phát triển chất lượng cao
Chính sách kinh tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.03-18
Abstract: Hùng An là Khu mới thứ 19 của Trung Quốc (gọi tắt là KMHA), phục vụ cho chiến lược phát triển liên kết vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Đây là một trong 3 chiến lược quốc gia lớn của thế hệ lãnh đạo khóa này, bên cạnh hai chiến lược là Vành đai con đường và Vành đai kinh tế sông Dương Tử. Mục đích lớn nhất của KMHA là tiếp nhận các chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh, giúp Bắc Kinh giảm “bệnh thành phố lớn”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nhóm thành phố đẳng cấp thế giới và chiến lược cường quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55797
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.