Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55798
Title: Tập hợp lực lượng trong chiến tranh thương mại Trung – Mỹ
Authors: Nguyễn, Văn Lịch
Nguyễn, Minh Trang
Keywords: Chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung
Đối phó
Hợp tác
Kinh tế
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.19-37
Abstract: Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc diễn ra rất căng thẳng. Mỗi bên đều tìm mọi cách để giành thắng lợi, trong đó có biện pháp tập hợp lực lượng. Tùy hoàn cảnh, điều kiện, mỗi nước đã có những cách thức khác nhau, nhưng nhìn chung đó là việc dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, thậm chí là đe dọa, từ kinh tế đến quân sự... để biến xung đột giữa hai nước thành cạnh tranh chiến lược toàn diện của tất cả các đồng minh của nước này đối với nước kia. Việc tập hợp lực lượng này, không chỉ gây ra ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc, mà còn gây ra ảnh hưởng chung đến quan hệ quốc tế. Chính vì thế, quan hệ của các đồng minh với mỗi bên cũng có sự thay đổi nhất định, để vừa giữ được quan hệ truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo được lợi ích của chính các đồng minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55798
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.