Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55798
Nhan đề: Tập hợp lực lượng trong chiến tranh thương mại Trung – Mỹ
Tác giả: Nguyễn, Văn Lịch
Nguyễn, Minh Trang
Từ khoá: Chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung
Đối phó
Hợp tác
Kinh tế
Quan hệ quốc tế
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.19-37
Tóm tắt: Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc diễn ra rất căng thẳng. Mỗi bên đều tìm mọi cách để giành thắng lợi, trong đó có biện pháp tập hợp lực lượng. Tùy hoàn cảnh, điều kiện, mỗi nước đã có những cách thức khác nhau, nhưng nhìn chung đó là việc dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, thậm chí là đe dọa, từ kinh tế đến quân sự... để biến xung đột giữa hai nước thành cạnh tranh chiến lược toàn diện của tất cả các đồng minh của nước này đối với nước kia. Việc tập hợp lực lượng này, không chỉ gây ra ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung Quốc, mà còn gây ra ảnh hưởng chung đến quan hệ quốc tế. Chính vì thế, quan hệ của các đồng minh với mỗi bên cũng có sự thay đổi nhất định, để vừa giữ được quan hệ truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo được lợi ích của chính các đồng minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55798
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.