Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55800
Title: Cộng đồng người Hoa ở Biên Hòa (Đồng Nai) từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Nguyễn, Đình Phong
Keywords: Cộng đồng người Hoa
Biên Hòa
Đồng Nai
Lịch sử
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.69-77
Abstract: Bài viết bước đầu tìm hiểu về quá trình người Hoa tìm đến định cư ở Biên Hòa (Đồng Nai) từ thời kỳ chúa Nguyễn cho đến đầu vương triệu Nguyễn (giữa thế kỷ XIX). Đây là giai đoạn đầy biến động của cộng đồng người Hoa ở Biên Hòa: từ vị thế là cái nôi của người Hoa ở Nam Bộ với trung tâm thương mại Cù Lao Phố được hình thành sớm, buôn bán sôi động, sau đó là giai đoạn bị suy thoái bởi các cuộc tranh chấp và chiến tranh, một bộ phận lớn người Hoa đã rời bỏ nơi đây để lên định cư ở Sài Gòn - Chợ Lớn khiến trung tâm này bị suy tàn. Đến đầu thế kỷ XIX, người Hoa tìm về khu vực Biên Hòa, khôi phục trở lại nhưng nhìn chung không còn được như trước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55800
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.