Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55801
Title: Việc dạy ngôn ngữ phi thông dụng tại các trường đại học, cao đẳng ở Trung Quốc
Authors: Thượng Phong
Vũ, Minh Hải
Keywords: Ngôn ngữ phi thông dụng
Giảng dạy
Trường Đại học
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.78-85
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày cảng sâu rộng và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thế giới, Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc đảo tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây chính là một khâu then chốt trong quá trình đảo tạo nguồn nhân lực ngôn ngữ phi thông dụng, việc cải tiến hiệu quả dạy học trên lớp phải được đặt lên hàng đầu. Bài viết sẽ bắt đầu từ phân tích những vấn đề đang tồn tại trong việc dạy học ngôn ngữ phi thông dụng trên giảng đường, rồi tham khảo kinh nghiệm nghiên cứu của các nước phát triển về mặt dạy học ngôn ngữ phi thông dụng, cuối cùng là đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngôn ngữ phi thông dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55801
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.