Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55877
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019
Authors: Trần, Thọ Đạt
Tô, Trung Thành
Keywords: Tăng trưởng
Lạm phát
Tỷ giá
Lãi suất
Thương mại
Chính sách tiền tệ
Chính sách tài khóa
Mã JEL: Al, E00, EOl
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 259 .- Tr.2-16
Abstract: Năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong vòng hơn một thập niên vừa qua đồng thời chất lượng tăng trưởng đã có cải thiện. Những động lực đóng góp chính vào tăng trưởng, về phía sản xuất là khu vực EDI với ngành công nghiệp chế biến chế tạo, về phía chi tiêu là tiêu dùng nội địa và thặng dư thương mại. Tuy nhiên, cải thiện môi trường kinh doanh có dấu hiệu chững lại, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục gặp nhiều khó khăn và rào cản phát triển. Lạm phát và tỷ giá mặc dù nằm trong phạm vi điều chỉnh dự kiến, nhưng đã đương đầu nhiều sức ép, dư địa chính sách tiền tệ và tài khóa đang bị thu hẹp. Trong năm 2019 và những năm sắp tới, Chính phủ cần kiên định để có những đột phá trong cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất cho khu vực kinh tế tư nhân đồng thời năng cao khả năng chống đỡ của nền kinh tế đối với những biến động bất ổn từ thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55877
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.