Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55901
Title: Nhân vật trung tâm trong nhiếp ảnh hiện nay
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Nhân vật trung tâm
Trong nhiếp ảnh hiện nay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.66-73
Abstract: Bài viết: Nhân vật trung tâm trong nhiếp ảnh giai đoạn kháng chiến; Những yếu tố tác động đến nhiếp ảnh trong giai đoạn mới; Nhân vật trung tâm trong nhiếp ảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55901
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.