Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55932
Title: Bảng bộ huyện Phú Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính
Authors: Anh Minh
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ Phú Ninh
Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.25-27
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực nội chính nhiều nơi còn e ngại, hạn chế, tuy nhiên, những năm qua Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vào lĩnh vực nội chính đã đạt một số kết quả đáng khích lệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55932
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
983.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.