Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5594
Title: Xử lý vi phạm hành chính và hình sự về môi trường đối với doanh nghiệp ở Việt Nam – pháp luật và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Hữu Hòa
Lê, Thị Hằng
Keywords: Hành chính
Hình sự
Môi trường
Doanh nghiệp
Pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.19-27
Abstract: Bài viết chỉ tập trung vào đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hình sự về môi trường đối với doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5594
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.