Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55949
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm taguchi để đánh giá độ bền răng cắt máy khấu than dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
Authors: Phạm, Văn Tiến
Đinh, Văn Chiến
Nguyễn, Khắc Lĩnh
Keywords: Than
Máy khấu than
Răng cắt tiếp tuyến
Mài mòn
Taguchi
Thiết kế thực nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 12 .- Tr.25-32
Abstract: Răng cắt của máy khấu than là chi tiết quang trọng và thường xuyên hỏng hóc trong quá trình làm việc của máy. Nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá độ bền nhằm nâng cao tuổi thọ của răng cắt là một công việc quan trọng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: áp lực mỏ, độ kiên cố của đất đá mỏ, hình dạng và kích thước của răng cắt, tang khấu; tốc độ quay của tang khấu và tốc độ di chuyển của máy khấu. Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng phương pháp thực nghiệm Taguchi để xác định số lần thí nghiệm theo hướng giảm thiểu và mức độ ảnh hưởng của từng thông số kết cấu, thông số công nghệ trong quá trình làm việc của răng đến độ bền răng cắt máy khấu than. Ảnh hưởng của mỗi thông số được đánh giá dựa trên tỷ số tín hiệu/nhiễu (S/N): Độ bền trên răng được phân tích theo tiêu chí nhỏ hơn thì tốt hơn. Tạo cơ sở khoa học cho việc ứng dụng phương pháp thực nghiệm Taguchi để xác định được chế độ cắt và các thông số hợp lý của răng cắt với những chế độ công nghệ khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55949
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.