Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5596
Title: Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Quốc Hùng
Keywords: Pháp chế xã hội chủ nghĩa
Hợp tác quốc tế
Bộ luật Tố tụng hình sự
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.28-31
Abstract: Bảo đảm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự (TTHS) cần được chấp hành nghiêm chỉnh trong mọi hoạt động TTHS và trong cả hoạt động hợp tác quốc tế trong TTHS. Cùng với việc hoàn thiện, điều chỉnh mang tính chiến lược về chính sách hình sự trong thời gian vừa qua, các quy định về hợp tác quốc tế trong TTHS được bổ sung vào Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những bước đột phá của pháp luật TTHS Việt Nam, bảo đảm yêu cầu hội nhập quốc tế và yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5596
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.