Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55963
Title: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Nhận diện và giải pháp
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Ủy viên ban thường vụ
Trách nhiệm nêu gương
Tỉnh ủy
Thành ủy
Đảng ủy
Nhận diện
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.36-40
Abstract: Trách nhiệm nêu gương của Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương là nghĩa vụ, bổn phận gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng cho người khác noi theo, nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, về ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong đời sống hàng ngày và chịu trách nhiệm khi vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm với ý thức tự giác cao nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55963
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.