Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55968
Title: Ủ phân hữu cơ từ phân bò phối trộn với phân xanh và đánh giá hiệu quả trên năng suất mầm rau muống (Ipomoea aquatica)
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Phạm, Văn Hiệp
Keywords: Phân bò
Phân hữu cơ
Phân xanh
Rau muống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 03 .- Tr.101-106
Abstract: Ủ phân hữu cơ từ phân bò phối trộn với phân xanh sẽ hạn chế ô nhiễm môi trường. Do đó, một thí nghiệm ủ phân hữu cơ từ phân bò phối trộn với phân xanh tỉ lệ 60:40 được thực hiện ở qui mô túi ủ. Phân hữu cơ sau ủ được thí nghiệm đánh giá hiệu quả trên sự sinh trưởng và năng suất mầm rau muống với 3 nghiệm thức (1) Đất- Đối chứng, (2) Đất + 5 tấn/ha phân hữu cơ, (3) Đất + 15 tấn/ha phân hữu cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị pH của phân hữu cơ sau 45 ngày ủ đạt mức gần trung tính (6,84); giá trị độ dẫn điện EC thấp đạt 1,82 mS/cm. Hàm lượng đạm, lân, kali tổng số đạt lần lượt theo thứ tự là 2,28% N, 5,06% P2O5, và 2,95% K2O. Hàm lượng chất hữu cơ và tỉ lệ C/N cũng ở mức phù hợp đạt lần lượt theo thứ tự 31,57% C và C/N = 13,81. Hiệu quả của bón phân hữu cơ từ phân bò phối trộn với phân xanh trên năng suất rau muống cho thấy lượng bón 5tấn/ha là lượng bón được khuyến cáo trên cây rau muống. Với lượng bón này cho hiệu quả tối ưu nhất, rau muống nảy mầm tốt với tỉ lệ nảy mầm trên 90%. Chiều cao cây, trọng lượng tươi và khô của rau muống đạt lần lượt theo thứ tự là 15,2 cm, 9,24g, và 0,64g, cao khác biệt so với đối chứng đất với 14,23cm, 5,73g và 0,08g, theo thứ tự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55968
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.