Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55994
Title: Tổ chức Thương mại thế giới và một số vấn đề thực thực tiễn trong điều tra chống bán phá giá
Authors: Đinh, Ánh Tuyết
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Tiến Hưng
Keywords: Tổ chức Thương mại thế giới
Bán phá giá
Điều tra
Thực tiễn Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.66-78
Abstract: Sau khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới năm 2007, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đã và đang được hưởng lợi nhờ nhiều chính sách ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức khi ngày càng bị áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại mà trong đó, điều tra và áp thuế chống phá giá là biện pháp phổ biến nhất. Bài viết phân tích một số vấn đề thực tiễn mà Việt Nam đã, đang và sẽ đối mặt trong quá trình tham gia và kháng kiện các vụ điều tra chống phá giá của chính phủ nước ngoài nhằm vào hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới, qua đó chỉ ra những thách thức và khuyến nghị dành cho doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55994
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.