Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Hà-
dc.date.accessioned2018-12-19T02:16:41Z-
dc.date.available2018-12-19T02:16:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5599-
dc.description.abstractTrong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Người cho rằng, mục đích cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị là giúp cho cán bộ, đảng viên sửa chữa tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, nguyện phụng sự cho Tổ quốc, nhân dân. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã và đang đặt ra nhiệm vụ mới cho công tác tư tưởng - lý luận, có cả thuận lợi lẫn khó khăn. Thách thức mang tính cấp bách nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, nâng cao tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.74-81-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectLý luận chính trịvi_VN
dc.subjectGiáo dục lý luận chính trịvi_VN
dc.subjectSuy thoái tư tưởng chính trịvi_VN
dc.titleTừ tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích giáo dục lý luận chính trị đến việc nâng cao tính tư tưởng trong giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_524.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.