Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5604
Title: Thay đổi tư duy để phục vụ khách hàng được tốt nhất
Authors: Ngọc Diệp
Keywords: Thay đổi tư duy
Phục vụ khách hàng
EVN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 227 .- Tr.14-15
Abstract: Đó là một trong những yêu cầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đối với người đứng đầu các đơn vị điện lực tại Chỉ thị số 989/CT-EVN (ngày 28/2/2018) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5604
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.