Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5604
Nhan đề: Thay đổi tư duy để phục vụ khách hàng được tốt nhất
Tác giả: Ngọc Diệp
Từ khoá: Thay đổi tư duy
Phục vụ khách hàng
EVN
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 227 .- Tr.14-15
Tóm tắt: Đó là một trong những yêu cầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Đặng Hoàng An đối với người đứng đầu các đơn vị điện lực tại Chỉ thị số 989/CT-EVN (ngày 28/2/2018) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5604
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.36 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.