Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5605
Title: Sức khỏe tinh thần của học sinh Trung học phổ thông và mối tương quan với sức khỏe tinh thần của cha mẹ
Authors: Lê, Văn Hảo
Đỗ, Ngọc Khanh
Keywords: Sức khỏe tinh thần
Trầm cảm
Lo âu
Điểm mạnh và khó khăn
Học sinh trung học phổ thông
Thanh thiếu niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.28-40
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu mức độ lo âu, trầm cảm và một số điểm mạnh cũng như khó khăn của 745 học sinh trung học phổ thông Việt Nam ở 3 tỉnh thành (Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình) và mối tương quan của nó với mức độ lo âu và trầm cảm của chính bố mẹ các em. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và trắc nghiệm được thực hiện với thang đo GAD-7, PHQ-9 và các tiêu chuẩn chẩn đoán biểu hiện rồi loạn lo âu theo DSM-V; bảng hỏi điểm mạnh và khó khăn (SDQ) dành cho thanh thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 28,1 % số học sinh có trầm cảm từ nhẹ đến nặng và 12,9% có rối loạn lo âu từ vừa đến nặng, số học sinh có nguy cơ cao về khó khăn nói chung là 12,2%. Nghiên cứu phát hiện mối tương quan thuận và chặt giữa mức độ lo âu và trầm cảm của bố, mẹ với mức độ lo âu, trầm cảm và các vấn đề khó khăn của học sinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5605
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_641.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.