Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56060
Title: Phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thị Diễm My
Nguyễn, Thanh Phương
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 04 .- Tr.18-20
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những đồng bằng màu mỡ trên thế giới với các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cực kỳ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, là một trong những vùng đồng bằng có sản lượng nông sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng đầu Việt Nam. Trong quá trình phát triển, bên cạnh mặt tích cực, ĐBSCL đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là thách thức do biến đổi khí hậu: nước biên dâng, tình trạng xâm nhập mặn, lở đất, lũ thất thường,... Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động, ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với sự phát triển của ĐBSCL mà đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56060
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.