Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56067
Title: Lời anh dặn
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Công sở
Mối quan hệ
Lãnh đạo
Nhân viên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.67-69
Abstract: Câu chuyện về sự giả dối trong công sở giữa hai nhân vật Háo với Tài, sự thâm thù giữa Háo và Tài xung quanh chuyện danh lợi cứ lưu truyền từ ngày tháng này qua ngày tháng khác, năm này qua năm khác, mặc dù cả hai đều là “đệ tử”, đều ăn “lộc” của ông Thứ trưởng Thường trực về chức quyền! Cơ quan thì luôn trong tình trạng căng thẳng, mất đoàn kết trong suốt thời gian tồn tại chức quyền của hai người!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56067
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
898.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.