Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56077
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean (AEC)
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Lao động Việt Nam
Cộng đồng kinh tế ASEAN
AEC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 518 .- Tr.4-6
Abstract: Việt Nam tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 được coi là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hội nhập sâu rộng và toàn diện. AEC thúc đẩy tạo việc làm cho các quốc gia thành viên và giúp cho thị trường lao động của các quốc gia này trở nên sôi động hơn. Điều đó đã mở ra nhiều cơ hội và bên cạnh đó là không ít thách thức đối với các quốc gia thành viên, đặc biệt là đối với Việt Nam trong lĩnh vực lao động việc làm khi mà năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam còn thấp. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam trong AEC, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam để hội nhập thành công và phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56077
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.