Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56111
Nhan đề: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thực trạng và giải pháp
Tác giả: Võ, Văn Lợi
Từ khoá: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngành cơ khí
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Thực trạng và giải pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 08 .- Tr.57-60,23
Tóm tắt: Xác định công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành tạo giá trị gia tăng trong sản phẩm, đem lại hiệu quá cao trong sản xuất, chính vì vậy những năm qua, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) đã chú trọng phát triển CNHT ở một số lĩnh vực, trong đó chủ yếu là CNHT ngành cơ khí chế tạo. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, CNHT ngành của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần có sự đột phá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56111
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.