Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Chí Công-
dc.contributor.authorĐoàn, Nguyễn Khánh Trân-
dc.date.accessioned2021-06-25T02:08:30Z-
dc.date.available2021-06-25T02:08:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4050-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56124-
dc.description.abstractNghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp hai lý thuyết: phát triển bền vững và hành vi tham gia. Một mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch từ cộng đồng địa phương với 444 phiếu câu hỏi tại Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả 5/5 giả thuyết được ủng hộ. Cụ thể, ý định của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức. Hơn nữa, hành vi tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững chịu sự ảnh hưởng của ý định và kiểm soát hành vi nhận thức của cộng đồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số chính sách phù hợp cho phép ngành du lịch phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững du lịch biển duyên hải Nam Trung Bộ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 113 .- Tr.15-28-
dc.subjectChuẩn chủ quanvi_VN
dc.subjectThái độvi_VN
dc.subjectÝ địnhvi_VN
dc.subjectHành vivi_VN
dc.subjectCộng đồngvi_VN
dc.subjectDu lịch biểnvi_VN
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch biển tại Duyên hải Nam Trung Bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.