Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5613
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng ở Đăk Lăk
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Huỳnh, Ngọc Phượng
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: đánh giá các tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Đăk Lăk, trình bày một số thực trạng đang mắc phải, từ đó nêu ra các định hướng phát triển DLCĐ trong thời gian tới. Nghiên cứu cho thấy Đăk Lăk có nhiều tiềm năng về DLCĐ: các giá trị văn hóa tộc người, hệ thống các di sản, di tích văn hóa… tuy nhiên thực trạng về nhận thức người dân còn thấp, vốn đầu tư thấp… đã làm cho DLCĐ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Các định hướng đưa ra nhằm giúp DLCĐ Đăk lăk phát triển bền vững hơn.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5613
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.