Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56182
Title: Nghiên cứu về chính sách phát triển giảng viên ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho Đại học Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Nghiên cứu
Chính sách phát triển giảng viên
Ở Việt Nam
Bài học kinh nghiêm
Đại học Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 518 .- Tr.108-110
Abstract: Đầu tư cho phát triển đội ngũ giảng viên qua các chính sách phát triển giảng viên đại học là một trong những nhân tố then chốt quyết định về số lượng và chất lượng của đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm đến chính sách phát triển đội ngũ giảng viên để tạo lập và duy trì một đội ngũ giảng viên lớn mạnh xứng tầm với một đại học vùng lớn thứ 3 cả nước. Việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về vấn đề này ở trong nước, qua đó rút ra một số nội dung mà Đại học Thái Nguyên có thể tham khảo để có những định hướng cũng như tổ chức thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên có hiệu quả hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56182
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.