Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56198
Title: Cấu trúc vốn của các công ty cổ phần tại Việt Nam
Authors: Trần, Thu Vân
Lê, Trần Hạnh Phương
Lương, Thị Thúy Diễm
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Công ty cổ phần
Cấu trúc vốn
Khả năng sinh lời
Khả năng thanh khoản
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.46-48
Abstract: Bài viết là kết quả nghiên cứu định lượng với dữ liệu thu thập từ 500 báo cáo tài chính của CTCP giai đoạn 2015-2019. Nghiên cứu cho thấy khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp (DN) và tính thanh khoản tác động đến cấu trúc vốn của các CTCP tại Việt Nam. Trên cơ sở này, nhóm tác giả đề xuất các kiến nghị phù hợp đến cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức tín dụng và CTCP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56198
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
911.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.