Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5619
Title: Mô hình phát triển Du lịch Nông nghiệp tại Cù lao Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Tăng, Khánh Trung
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tập trung nghiên cứu về tiềm năng du lịch, đặc biệt là tiềm năng Du lịch Nông nghiệp. Từ đó, tổng hợp và xây dựng chương trình một số tour thử nghiệm thực tiễn về Du lịch Nông nghiệp dựa trên những tiềm năng vốn có, đồng thời đưa ra những định hướng và giải pháp để có thể phát triển Du lịch Nông nghiệp bền vững tại cù lao Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5619
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.