Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5619
Nhan đề: Mô hình phát triển Du lịch Nông nghiệp tại Cù lao Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Tác giả: Cao, Mỹ Khanh
Tăng, Khánh Trung
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu về tiềm năng du lịch, đặc biệt là tiềm năng Du lịch Nông nghiệp. Từ đó, tổng hợp và xây dựng chương trình một số tour thử nghiệm thực tiễn về Du lịch Nông nghiệp dựa trên những tiềm năng vốn có, đồng thời đưa ra những định hướng và giải pháp để có thể phát triển Du lịch Nông nghiệp bền vững tại cù lao Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Mô tả: 88 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5619
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.