Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5620
Title: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Phạm, Tường Vi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại Phú Quốc. - Khảo sát lợi thế và hạn chế của các hoạt động du lịch trải nghiệm phổ biến, đóng góp cho kinh tế địa phương và đánh giá của du khách khi tham gia các hoạt động này. - Đề xuất một số giải pháp, hướng đi góp phần khai thác, phát triển loại hình du lịch trải nghiệm tại huyện đảo Phú Quốc hiệu quả và bền vững hơn.
Description: 106 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5620
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.