Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56226
Title: Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp nông nghiệp và thủy sản khu vực miền Trung
Authors: Phùng, Mai Lan
Nguyễn, Ánh Tuyết
Phạm, Thị Thanh Trang
Nguyễn, Văn Phương
Đặng, Văn Thanh
Keywords: Doanh nghiệp nông nghiệp
Thủy sản
Miền Trung
Tác động thiên tai
Biến đổi khí hậu
Hiệu quả kỹ thuật
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.55-57
Abstract: Khu vực miền Trung với đường bờ biển kéo dài, khí hậu thời tiết khắc nghiệt nên biến đổi khí hậu có ảnh hưởng không chỉ đến sản xuất của người nông dân mà cả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại khu vực Miền Trung Việt Nam giai đoạn 2000-2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56226
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
915.57 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.