Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56263
Title: Cách mạng cộng nghiệp 4.0 với việc chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên trẻ khoa Thông tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Cách mạng cộng nghiệp 4.0
Chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên trẻ
Khoa Thông tin - Thư viện
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 06 .- Tr.49-53
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; Giảng viên trẻ Khoa Thông tin - Thư viện với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Nhận xét, đề xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56263
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.