Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5627
Title: Đọc tùy bút "Cầu Bo qua phố" của Võ Bá Cường
Authors: Văn Chinh
Keywords: Đọc tùy bút
Cầu Bo qua phố
Võ Bá Cường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr. 132-134
Abstract: Tôi là trẻ chăn trâu ở Thái Bình, theo bố mẹ đi lập nghiệp trên Phú Thọ đầu những năm 1960, mãi về sau mới thành cư dân Hà Nội. Tôi từng viết: “Thành phố bao nhiêu là to đẹp, nhưng không phải của mình. Thành phố không phải là một cái bánh chưng để tôi sẻ lấy một góc mang về biếu quê.” Giờ đọc lại, mới thấy mình cũng là kẻ nặng lòng với quê cũ, nhưng đầy mặc cảm tự ti, cái tự ti của kẻ tha hương. Lại đi đâu cũng bị giễu cợt: “Thái Bình có cái cầu Bo/ Có nhà máy cháo có lò đúc muôi'. Khi đã trưởng thành, tôi tự cắt nghĩa ra cái lý cố của căn bệnh tự ti, ấy là do tôi chưa hề có đóng góp gì gọi là đáng kể cho quê mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5627
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_282.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.