Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5628
Title: Nhân sinh quan của người Chăm Nam Trung bộ qua hiện tượng văn hóa dân tộc
Authors: Trần, Nguyên Khoa
Keywords: Nhân sinh quan
Văn hóa tộc người
Hỏa táng
Người Chăm Bà Lamôn
Phong tục
Lễ vật
Đẳng cấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.82-88
Abstract: Quan niệm về sự sống và cái chết là những nội dung chủ yếu trong nhân sinh quan của con người. Trong văn hóa của người Chăm Nam Trung bộ, quan niệm đó được thể hiện qua hình thức hỏa táng vừa mang những yếu tố dã man, vừa mang tính triết lý về cuộc đời sau khi chết. Sự hiện diện của các thành phần chức sắc, chức việc và lễ vật cho thấy nhân sinh quan của người Chăm Nam Trung bộ hết sức trân trọng sự chuyển đổi trạng thái giữa sống và chết, coi đó như một quá trình liên tục và không gián đoạn. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần làm rõ hơn nhân sinh quan của người Chăm Bàlamôn về một hiện tượng văn hóa tộc người được lưu truyền cho đến tận ngày nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5628
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_408.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.