Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56280
Title: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cân khí động ba thành phần dùng cho ống khí động dưới âm
Authors: Nguyễn, Thế Mịch
Nguyễn, Hải Dương
Keywords: Cân khí động ba thành phần
Thiết kế
Chế tạo
Hệ số mô mô men Mz
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .-Tr.121-125
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả, tính toán thiết kế, chế tạo và thử nghiệm cân khí động để đo đạc 3 thành phần là lực nâng Fz, lực cản Fx và mô men Mz của một cánh khí động được lắp vào cân khí động bằng một trục trùng với trục z vào cân khí đông. Bài báo trình bày nguyên lý hoạt động của cân, tóm tắt các kết quả tính toán thiết kế xác định hình dáng hình học và kích thước của cân. Các bước tiến hành thí nghiệm để xác định các hệ số lực nâng Cz, hệ số lực cản Cx và hệ số mô men Mz cách thức đo đạc và sử lý sổ liệu từ việc tiến hành thí nghiệm của một cánh đã có đặc tính mẫu nhằm đảm bảo khả năng ứng dụng của cân khí động được chế tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56280
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
815.5 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.