Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56296
Nhan đề: Phân lập và xác định đặc tính của vi rút gây hoại tử thần kinh VNN (Nervous necrosis vius) ở cá mú (Epinepheius sp.) tại miền Bắc Việt Nam
Tác giả: Mần, Hồng Phước
Phạm, Thị Tâm
Đồng, Văn Quyền
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Cá mú
DL
TCID
Vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh (NNV)
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và PT nông thôn;số 342 .- Tr.87-93
Tóm tắt: 60 mẫu cá mú nghi mắc bệnh hoại tử thần kinh do vi rút (VNN) được thu thập từ các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, được sàng lọc bằng phương pháp mô bệnh học và nuôi cấy trên tế bào GS 01 (grouper sleen). Các chủng vi rút này có độc lực khác nhau khi đánh giá mức độ gây bệnh trên tế bào mẫn cảm và cá mú con với giá trị TCIDJO đạt 1(P Mơ8’9, LD->0 đạt 10‘1,5TƠ7'5.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56296
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.