Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56322
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Đặng, Kim Oanh
Phạm, Lê Vân
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Môi trường doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.93-95
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội của nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và sản xuất kết cấu thép (TV-TK&SX KCT) tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. Dựa trên các mô hình lý thuyết kết hợp với kết quả khảo sát, chúng tôi đã xác định được 4 yếu tố đó là yếu tố Môi trường nội bộ doanh nghiệp; Kinh doanh/Hoạt động; Môi trường; Lao động, trong đó yếu tố Môi trường nội bộ doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56322
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.