Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56323
Title: Hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đinh, Thị Vững
Ma, Thị Huyền Nga
Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Hoạt động của thị trường chứng khoán
Việt Nam
Trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.96-97,102
Abstract: Thị trường chứng khoán có thể được coi là một bệ phóng quan trọng trong hệ thống tài chính của Việt Nam, đã đóng góp tích cực cho sự thành công của công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, tăng huy động vốn cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ so với các thị trường khác cho nên việc xây dựng và phát triển thị trường là một việc làm vô cùng cấp thiết. Bài viết này của nhóm tác giả đã đi tìm hiểu quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, phân tích tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán trong những năm gần đây và đưa ra một số gợi ý để phát triền thị trường trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56323
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.