Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56325
Title: Phát triển dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng: giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Phát triển dịch vụ hậu cần
Chuỗi cung ứng
Giải pháp nâng cao
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.98-99,20
Abstract: Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014 (GCI), hai chỉ số phản ánh năng lực của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hoạt động phân phối quốc tế lần luợt ở mức 115 và 87 trên tổng số 148 nước được xếp hạng (Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014). Thứ hạng này phần nào cho thấy mức độ hội nhập của nền kinh tế còn hết sức hạn chế. Để tham gia hiệu quả hơn vào sân chơi toàn cầu, một trong những vấn đề mà Việt Nam cần phải quan tâm đến đó là nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng. Bài viết sau tập trung xem xét khía cạnh dịch vụ hậu cần ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56325
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.