Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56325
Nhan đề: Phát triển dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng: giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Từ khoá: Phát triển dịch vụ hậu cần
Chuỗi cung ứng
Giải pháp nâng cao
Năng lực cạnh tranh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.98-99,20
Tóm tắt: Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014 (GCI), hai chỉ số phản ánh năng lực của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hoạt động phân phối quốc tế lần luợt ở mức 115 và 87 trên tổng số 148 nước được xếp hạng (Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014). Thứ hạng này phần nào cho thấy mức độ hội nhập của nền kinh tế còn hết sức hạn chế. Để tham gia hiệu quả hơn vào sân chơi toàn cầu, một trong những vấn đề mà Việt Nam cần phải quan tâm đến đó là nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hậu cần chuỗi cung ứng. Bài viết sau tập trung xem xét khía cạnh dịch vụ hậu cần ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56325
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.