Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5634
Title: Đặc xá – Những vấn đề lý luận, quy định và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Authors: Đinh, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về đặc xá và một số nội dung cơ bản về đặc xá theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về đặc xá và kiến nghị hoàn thiện.
Description: 56 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5634
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.