Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5634
Nhan đề: Đặc xá – Những vấn đề lý luận, quy định và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Tác giả: Đinh, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Luật Hành chính
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về đặc xá và một số nội dung cơ bản về đặc xá theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về đặc xá và kiến nghị hoàn thiện.
Mô tả: 56 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5634
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.