Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56350
Title: Tách dầu ra khỏi nước bằng chất khử nhũ tương từ tính
Authors: Lê, Tiến Khoa
Keywords: Tách dầu ra khỏi nước
Bằng chất khử nhũ tương từ tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.62-64
Abstract: Mặc dù dầu không tan trong nước, nhưng việc tách các giọt dầu ra khỏi hệ nhũ tướng dầu/nước luôn là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học. Thời gian gần đây, nhiều giải pháp đã được đề nghị, bao gồm kỹ thuật khử nhũ tương hóa học dựa trên các vật liệu có khả năng làm suy giảm độ bền của hệ nhũ tương và gia tăng độ tụ hợp của các giọt dầu. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và sử dụng các chất khử nhũ tương này còn cao, đồng thời việc thu hồi các chất khử sau xử lý cũng gặp khó khăn nên đã làm hạn chế khả năng sử dụng chúng vào những ứng dụng thực tế. Gần dây, nhóm nghiên cứu của GS Sibani L. Biswal (Khoa Công nghệ hóa học và Phân tử sinh học, Đại học Rice - Hoa Kỳ) đã đề nghị tổng hợp chất khử nhũ tương từ tính có thể hoạt động ở nồng độ rất thấp dựa trên việc phủ nhóm chức amine lên bề mặt các hạt nano từ tính. Vật liệu mới này không chỉ giúp tách dầu ra khỏi nước hiệu quả mà còn thể hiện tính chất siêu thuận từ, nhờ đó có thể dễ dàng thu hồi sau quá trình xử lý bằng cách sử dụng từ trường ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56350
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.