Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56368
Title: Ảnh hưởng của Emina trên các nền đạm bón khác đến năng suất, chất lượng và tàn dư Nitrat trong một số loại rau ăn tươi trồng tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang
Authors: Đặng, Trần Trung
Hoàng, Hải Hà
Trần, Anh Tuấn
Nguyễn, Quang Thạch
Keywords: Rau an toàn
Rau Bắc Ninh
Rau ăn tưoi EMINA
Dư lượng nitrat
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 351 .- Tr.26-33
Abstract: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA đến sinh trưởng, năng suất, hàm lượng dinh dưỡng và dư lượng nitrat ở xà lách, hành hoa, mùi tàu, mùi ta lại Yên Phong, Bắc Ninh đã được nghiên cứu. Khi tăng lượng N bón từ 0 kg/ha đến 40 kg/ha năng suất và hàm lượng nitrat trong rau cũng tăng theo...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56368
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.