Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56368
Nhan đề: Ảnh hưởng của Emina trên các nền đạm bón khác đến năng suất, chất lượng và tàn dư Nitrat trong một số loại rau ăn tươi trồng tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Đặng, Trần Trung
Hoàng, Hải Hà
Trần, Anh Tuấn
Nguyễn, Quang Thạch
Từ khoá: Rau an toàn
Rau Bắc Ninh
Rau ăn tưoi EMINA
Dư lượng nitrat
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 351 .- Tr.26-33
Tóm tắt: Ảnh hưởng của chế phẩm EMINA đến sinh trưởng, năng suất, hàm lượng dinh dưỡng và dư lượng nitrat ở xà lách, hành hoa, mùi tàu, mùi ta lại Yên Phong, Bắc Ninh đã được nghiên cứu. Khi tăng lượng N bón từ 0 kg/ha đến 40 kg/ha năng suất và hàm lượng nitrat trong rau cũng tăng theo...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56368
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.